Karjalantie 1, 27710 KÖYLIÖ, Puh. 040 7349699 (rehtori), 044 438 6741 (opettajanhuone), 044 0946330 (eritysopettaja), 044 336 6983 (esikoulu)

OPPILASKUNTA

Oppilaskunta

OPPILASKUNTA

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria. Toimiminen oppilaskunnassa kehittää oppilaiden valmiuksia toimia oman ryhmänsä edustajana ja harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Osallisuus ei ole synnynnäistä vaan osallistumisessa tarvittavia taitoja on opeteltava ja kehitettävä. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan ja luoda me- henkeä.

 Oppilaskunnan hallitukseen valitaan kaksi edustajaa joka luokalta. Luokan edustajan kuuluu viedä viestit luokkansa ja hallituksen välillä, olla aktiivinen kokouksissa ja toimia linkkinä muilta oppilailta tuleville aloitteille. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus laatii oppilaskunnan vuosisuunnitelman yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti ja tiedottaa mm. Wilmassa ja ilmoitustaululla. Oppilaskunnan hallitus, luokat ja opettajat yhdessä voivat rakentaa yhteisöllisesti toimivan koulun.

Hanneli Mäkelä, oppilaskunnan ohjaaja

Oppilaskunnan hallitus 2017-2018

1.lk Hilda Mäkelä, Moona Männistö

2.lk Seela Kimppa, Aarre Hulmi

3.lk Tytti Mäkinen, Elli Ala-Ristaniemi

4.lk Jenny Ranta-Pere, Valtteri Raittinen

5.lk Janika Hyötilä, Jere Hyötilä

6.lk Malla Riikonen (puheenjohtaja), Vilma Marjanen (sihteeri)