Karjalantie 1, 27710 KÖYLIÖ, Puh. 044 771 4251(rehtori), 044 438 6741 (opettajanhuone), 044 0946330 (eritysopettaja), 044 336 6983 (esikoulu)

OPPILASHUOLTO

Oppilashuolto

Terveydenhoito

Koululääkäri Mikael Cornu Puh. 02-8329201
Oppilaille pidetään lääkärintarkastus 1. ja 5. luokilla. Vanhempien toivotaan osallistuvan mahdollisuuksien mukaan tarkastukseen.

Terveydenhoitaja Marika Saarenmaa on tavattavissa koululla keskiviikkoisin puh. 044 4575209. Kaikki oppilaat kutsutaan koulussa kerran vuodessa terveydenhoitajan vastaanotolle. Tarkastuksessa seurataan lapsen kasvua ja terveydentilaa, tarvittaessa hänet pyydetään seurantatarkastukseen. Oppilas voi myös aina halutessaan käydä terveydenhoitajan vastaanotolla. Terveydenhoitaja huolehtii myös siitä, että oppilaalla ovat virallisen ohjelman mukaiset rokotukset voimassa sekä pistää tarvittaessa myös muita rokotuksia esim. matkalle lähtiessä.

Fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksen oppilaille terveydenhoitajan tai lääkärin pyynnöstä tarvittaessa.

Psykologi pitää tarvittaessa vastaanottoa koululla tai Säkylän terveyskeskuksessa. Ajanvaraus suoraan psykologilta puh. 044-4575201, puhelut mielellään ma-pe aamuisin klo 8-9.

Koulukuraattori Eija Mansikka on tavattavissa viikoittain koululla. Oppilas tai vanhemmat voivat olla yhteydessä koulukuraattoriin, jos huolta ilmenee koulussa, kotona tai vapaa-aikana. Koulukuraattorin perustehtäviin kuuluu oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen, linkkinä toimiminen kodin ja koulun väliselle yhteistyölle sekä yhteistyössä toimiminen oppilaan ja mahdollisen tuki-/viranomaisverkoston kanssa (mm. terveydenhuolto, lastensuojelu ja perheneuvola).

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, sähköpostilla eija.mansikka@sakyla.fi tai puhelimitse 044 7328 246

Silmälääkärin tai optikon käynti on terveydenhoitajan lähetteellä ensimmäisellä kerralla maksuton. Silmälasit pitää hankkia itse.

Kouluhammaslääkärinä toimii Markku Kortesola Säkylän terveysasemalla puh. 8329243.

Tapaturmavakuutukset  Peruskoulujen oppilaat on kunnan toimesta vakuutettu koulussa ja koulumatkalla tapahtuvien tapaturmien varalta.

Pukeutuminen

Liikuntatunteja varten on oltava erillinen vaatekerta ja pyyhe. Sisätiloissa käytetään sisäjalkineita.

Kouluruokailu

Peruskoulun oppilaille annetaan jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, määrältään riittävä ja maksuton kouluateria (PkL 45§). Ruokailua järjestettäessä otetaan huomioon erikoisruokavaliota tarvitsevat oppilaat. Vanhemmat toimittavat kouluun lääkärintodistuksen ruokavaliosta.

Tukiopetus

Tukiopetusta voi saada kaikissa koulun oppiaineissa. Tukiopetusta annetaan pääasiassa oppituntien jälkeen, mutta sen järjestäminen on mahdollista myös oppituntien aikana. Tukiopetusasioissa kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan.